Privacy verklaring inzake AVG

Nieuwe Europese privacywetgeving AVG

Gepubliceerd op donderdag 24 mei 2018 om 20:44

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben we de privacyverklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld.
Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

 

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht
onze (mobiele) website en ontvangers van online mailing. Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie of vragen? Neem contact op met BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht of kijk op deze website.

 

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• het inplannen van afspraken met u;
• het u goed van dienst kunnen zijn in ons instituut;
• het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten, in het instituur of via de webshop van BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht;
• klanttevredenheidsonderzoeken
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze website en webshop;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Welke gegevens slaan wij op?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website, webshop en als klant en/of potentiele klant van BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht via telefonisch contact:
• Door u ingevuld in een contactscherm:
• Uw naam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw bankrekeningnummer met tenaamstelling voor automatische incasso
• Uw BSN nummer in geval u kiest voor een abonnement

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht
bewaren wij verder:
• Klantgegevens uit onze historie met u:
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte producten
• Kassabonnen
• Gespaarde punten
• Verkochte abonnementen
• SEPA incasso’s
• Betaalgeschiedenis
• E-mails en SMS-jes die aan u gestuurd zijn.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd, op naam van de ouders/voogd. Onder de 18 jaar kunnen geen abonnementen afgesloten worden.

 

In kaart brengen websitebezoek

Onze bedrijf gebruikt op haar websites en webshop de volgende soorten cookies:
1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de websites: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram etc.
Daarnaast gebruikt BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht deze cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht heeft hier geen invloed op.

 

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering.

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Wij vragen deze toestemming mondeling aan de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[@]bbspa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– banken (pin, credit card of automatische incasso)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
– leveranciers van ons afspraaksysteem en kassasysteem
– Payment service providers voor online bestellingen
– Deurwaarders of incasso diensten inzake niet betaalde termijnen van een abonnement

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website door middel van hyperlinks of banners kunnen worden bezocht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht neemt steeds passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Bijvoorbeeld deze website maakt gebruik van een beveiligd SSL-certificaat. Een SSL- verbinding herken je aan het groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Heb je een vermoeden van onvoldoende beveiliging of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met BABOR BEAUTY SPA – Barendrecht.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018